Indkøring i Vuggeriet

Overgangen fra hjem til dagpleje vil altid være præget af et individuelt hensyn til barnet. Nogle børn fatter tillid til dagplejeren med det samme, andre har brug for lidt mere tid. Fælles plejer jeg at sige at man sætter god tid til indkøringen af sit barn og de første dage bliver korte.

Det er en god ide at barnet har prøvet at være passet af andre inden det starter i dagplejen, på den måde har barnet oplevet at blive afleveret og genforenet. Det vil også hjælpe, hvis barnet før det starter har kendskab til anden kost ind modermælk.

Man skal altid huske at det er helt naturligt for det lille barn at reagere med gråd, det er mange nye indtryk, lyde og nye børn og voksne det lille barn pludselig skal forholde sig til.

KOMME OG GÅ

Når jeg gerne vil vide hvornår barnet kommer om morgenen og bliver hentet om eftermiddagen har det noget at gøre med at vores dag har en vis forudsigelighed en fast rytme, spise, lege, sove. Udfra disse oplysninger tilrettelægger jeg vores uge for jeres børn, så vi får en så rolig og tryg hverdag som muligt.

- Hvis dit barn holder en fridag, bedes du informere mig så jeg har mulighed for at planlægge dagen med de børn jeg har den dag.

- Hvis du kommer senere om morgenen, så send mig lige en besked...

- Bliver du forsinket om eftermiddagen kontakt mig, så jeg ved besked.

- Bliver dit barn syg, kontakt mig inden kl. 8.00 om morgenen det samme ved raskmelding ( gerne aftenen inden kl. 20.00 )