Syge børn

Et sygt barn hører altid hjemme hos mor og far i sine vante trygge omgivelser ...

Syge børn må ikke modtages i dagplejen.

Begrundelse er at barnet har mulighed for at blive hurtigerre rask i de trygge, rolige og omsorgsfulde omgivelser derhjemme ( HUSK mor og far er altid de bedste i verden især ved sygdom )

Barnet skal selvfølgelig også blive hjemme for at sikre, at spredning af smitsomme sygdomme begrænses. Vi følger www.sygebørn.dk med enkelte undtagelser...

 

Barnet er sygt hvis det :

- har feber

- har dårlig almentilstand

- har mavetilfælde, f.eks af opkast eller diarre ( barnet modtages efter 48 timer )

- har øjenbetændelse uanset art og hvad lægen mener ( barnet modtages når al puds er væk )

Banet må komme igen når det kan fungere på lige fod med de andre børn i dagplejen og i de aktiviteter der er planlagt uden at kræve særlig pasning / pleje.

Jeg giver ikke medicin, og jeg modtager ikke børn i dagplejen der har fået panodil om morgenen, det er farligt og kan sløre over andre alvorlig sygdomme som menigitis f.eks. Hvis et barn på pandodil falder og slår sig kan det give indre blødninger, det kan jeg ikke tage ansvar for.

Jeg er uddannet i førstehjælp til dagplejebørn, det samme er min mand.

i forhold til allergi : Vi har en golden retriever